Podzimní setkání v penzionu Metuje

Letošní podzimní setkání Willíka bylo poněkud netradiční. Měsíc před konáním akce padlo původně domluvené ubytování na Šumavě a my stáli před

Více

Muzikoterapie a hudba – Bílá 2018

Hudba provází děti a lidi s Williamsovým syndromem neoddělitelně celým životem. Nemohla proto chybět ani v srpnu na rekondičním pobytu Willíka a slovenské Spoločnosti

Více

Anita Bakosová – dizertační práce Hudba v práci s děťmi s Williamsovým syndr …

V roce 2012 obhájila Mgr. Anita Bakosová na pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dizertační práci s názvem Hudba v práci s děťmi

Více