Ke stažení

Management Williamsova syndromu – Klinické doporučené postupy, 2017.  Brožuru „Management of Williams Syndrome – A Clinical Guideline“  vydala britská Williams Syndrom Foundation (vydáno v roce 2010, revize 2017, anglické znění zde).  Spolek Willík nechal brožuru přeložit do češtiny  v roce 2018 (podpořeno grantem Nadačního fondu Avast a za podpory iNiGRANTY® VEOLIA).  Brožuru si můžete stáhnout, příp. v případě vážného zájmu si o ní můžete napsat (hana.kubikova@spolek-willik.cz).


Český překlad článku  Health Care Supervision for Children With Williams Syndrome, který vyšel v časopise Pediatrics (Pediatrics; May 2001, Vol. 107 Issue 5, p1192, 13p – text v pdf ke stažení v antličtině zde). Publikovaná doporučení zpracovala “American Academy of Pediatrics, Committee on Genetics”. V článku mimo jiné najdete doporučené postupy pro jednotlivé věkové kategorie dětí a také speciální percentilové grafy výšky, hmotnosti a obvodu hlavy pro děti s WS.


Základní leták o Williamsově syndromu a spolku Willík z roku 2015


Michalík, Jan [et al.]. Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. [Čáslav]: Studio Press pro Společnost pro MPS, ©2012. 135 s. ISBN 978-80-86532-28-8.


Martina Danišková – Edukace dětí s Williamsovým syndromem


Williamsův syndrom – základní informace o syndromu, 2010


O Williamsově syndromu vzniklo několik bakalářských, diplomových i dizertačních prací – jejich přehled v plném znění najdete zde.