Hezky pěšky s Willíkem (100 podzimních kilometrů)

Hezky pěšky je facebooková skupina lidí, kteří rádi chodí pěšky a ještě raději se v tom navzájem povzbuzují a hecují. Pořádají například pravidelné

Více

Lenka Hrnčířová – dizertační práce Senzorické zpracování u jedinců s Will …

Mgr. Lenka Hrnčířová obhájila dne 18. 10. 2022 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dizertační práci na téma Senzorické zpracování u jedinců s Williamsovým syndromem

Více

Mikulášská besídka Willíka

Mikulášská besídka Willíka

Tradiční předvánoční akce, tentokrát v sídle spolku Willík, u Pišlů v Praze Ruzyni. Mikulášská nadílka, v případě hezkého počasí možnost svézt se na koni,

Více

FEWS v Praze

FEWS v Praze

Evropská federace Williamsova syndromu se každoročně schází v některém z hlavních měst členských zemí. Letos tato čest připadne Praze a Willíkovi. Těšíme se

Více

Podzimní pobyt v Pluhově Žďáru

Podzimní pobyt v Pluhově Žďáru

Podzimní pobyt Willíka se uskuteční v termínu od 5. do 8.10.2023 v Pluhově Žďáru nedaleko Jindřichova Hradce. Program se připravuje. Zájemci se mohou

Více