Zoom seminář: Sexualita a vztahy

Zoom seminář: Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením (úvod do tématu) Začátkem listopadu proběhl druhý letošní odborný seminář pro rodiče, tentokrát věnovaný

Více

Vzdělávání jedinců s Williamsovým syndromem – webinář

Mgr. Lenka Hrnčířová si pro nás připravila dvoudílnou přednášku na téma Vzdělávání jedinců s Williamsovým syndromem. Při přípravě se inspirovala knihou irské

Více

Anestezie u lidí s Williamsovým syndromem

V časopise Anestezie a intenzivní medicína, číslo 3/2018, vyšel článek MUDr. Pavlíny Noskové z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK s názvem

Více

Seminář na téma Plánování zaměřené na člověka

Ve spolku Willík se v souvislosti s tím, jak naše děti odrůstají, začínáme více zaměřovat i na budoucnost, dospělý život našich dětí. Chceme

Více

Pro nové rodiče

Dozvěděli jste se právě, že Vaše dítě má Williamsův syndrom a vůbec netušíte, jak s touto informací naložit? Možná, že by vám

Více