Dekujeme

Podporují nás

Děkujeme společnosti CRAMO, s. r. o.,  za finanční dar ve výši 50 tisíc Kč.

Děkujeme zaměstnancům firmy IKEA za podporu v rámci akce Vypečený Zličín 2019. Vybranou částku ve výši 4200 Kč (a 5 euro:-) jsme použili na částečnou úhradu lyžařských instruktorů v rámci lyžařského výcviku dětí s Williamsovým syndromem v Krkonoších od 10. do 16. ledna 2020. Děkujeme za finanční dar ve výši 10 tisíc Kč, který byl vybrán v tombole v rámci Novoroční Ikea párty 2020. Děkujeme zaměstnancům společnosti IKEA, kteří spolku věnovali část výtěžku ve výši 12 276 Kč z prodeje lístků do tomboly na novoročním večírku v roce 2019.

 

Děkujeme nadačnímu fondu Severočeská voda  za grant určený na překlad anglických brožur o úzkostech lidí s Williamsovým syndromem (7 tisíc Kč).

V roce 2019 děkujeme:

Za finanční podporu: Jakubu Adamovi, Václavu Bílému, Jitce a Fredovi Krzemieňovým, Elišce Sýkorové, Petru Ehrenbergerovi, Martině Drijverové, Martině Dědíčkové, Otovi Potlukovi, Antonínu Pechovi, firmě GRAPE SC, a.s., firmě Bělohlávek, s.r.o., Jiřímu Vortelovi, Zdence Pikešové, firmě REHABILITACE PLUS, s.r.o., paní Hačkajlové, Daně a Jiřímu Klomínských, Pavle a Jiřímu Kozákovým, Marku Mahdalovi, Zdeňku Matoušovi, Zuzaně Roubalové, firmě Wastemat,

Děkuji Výkonné radě Willíka za veškeré aktivity a práci pro spolek, jmenovitě pak Zdeňkovi Kratinovi za pevné nervy při organizaci všech pobytových akcí Willíka a za vedení účetnictví, Lence Jamrichové za organizaci dobrovolníků a organizování Mikuláše v Chýni, rodině Hábových za aktivní přístup a účast na akcích (NGO Market, vzdělávání mediků, spot SPMP, den vzácných onemocnění), Wandě Urbanové za pomoc ostatním, seminář a další plánované aktivity, willíkovským tatínkům za tábor v Lužických horách, Lence Hrnčířové za její aktivity v rámci FEWS, panu Marešovi za účast v programu NF Severočeská voda. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili našich pobytů a napomohli jejich hladkému průběhu, Hance Dvořákové a Martině Michalové za pomoc s programem, fotografce Zuzaně Krchové za krásné fotografie. Děkuji všem odborníkům a specialistům za pomoc, podporu i účast na našich akcích. Osobně děkuji všem, kteří přispěli článkem či fotografií do tohoto čísla Willíkova občasníku a dále všem aktivním a obětavým členům Willíka za jejich práci pro spolek Willík i pro nás všechny. Díky všem našim příznivcům, kteří  v tom „jedou“ s námi.

 

Děkujeme  firmě sanaplasmanadačnímu fondu sanafriends za finanční podporu našich víkendových pobytů – z daru jsou hrazeny náklady na odborný program, asistenci k dětem, podpora neúplných či sociálně slabých rodin a podpora rodin dětí s Williamsovým syndromem. V roce 2018 se jednalo o víkendové pobyty v Želivě a v Mitrově.

Děkujeme nadačnímu fondu Avast za udělení grantu ve výši 100 tisíc Kč na projekt „Nový web, nový spot, nová brožura“, který byl realizován v roce 2018.

Děkujeme nadaci Divoké husy za podporu projektu „Benefice s Divokými husami“, nadační příspěvek ve výši 36 tisíc Kč byl použit na úhrada nákladů (odborný program, asistenti…) na rekondiční pobyt pro rodiny dětí s Williamsovým syndromem v Beskydech v létě 2018.

Děkujeme nadaci Agrofert za podporu našeho projektu  „Edukační pomůcky pro Willíky“, z grantu ve výši 30 tis Kč byly nakoupeny pomůcky pro kognitivní rozvoj a podporu jemné a hrubé motoriky pro děti s Williamsovým syndromem.

 

Děkujeme nadačnímu fondu Veolia za poskytnutí minigrantu na projekt „Překlad zdravotnických doporučení o Williamsově syndromu a jejich publikace“.

 

Děkujeme obci Malenovice na dotaci ve výši 11 tis Kč na letní česko-slovenský pobyt v Beskydech.

 

Děkujeme Úřadu vlády za podporu projektu Výroční konference FEWS v Praze, podzim 2017, kterou v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených za rok 2017 podpořil částkou 21 510 Kč.

 

Děkujeme UniCredit Bank a UniCredit Foundation za podporu v rámci programu Gift Matching Programe UniCredit v roce 2016.

 

Za finanční pomoc děkujeme Vladanu Kubcovi, Martině Drijverové, Jiřímu Vortelovi, Petru Ehrenbergerovi, Antonínu Pechovi, Jakubu Grežovi, firmě GRAPE SC, a.s., Janě a Milanu Slavíčkovým, Josefu Šepsovi. Zdeňce Pikešové, firmě Wastemat, s.r.o., Marku Mahdalovi, Martině Dědíčkové, Jitce a Alfrédu Krzemieňovým, Evě Šosté a Renému Inquortovi, firmě Schiessl, s.r.o., Otu Potlukovi, Daně a Jiřímu Klomínským, firmě Rehabilitace PLUS, s.r.o., Radkovi Cucovi, Hačkajlovým, Jakubu Adamovi, Petru Hradskému, Príbelovým, Jaroslavu Petrovi. Zdeňce Pikešové děkujeme za obstarání drobných darů a reklamních předmětů pro účastníky konference FEWS.

Děkuji Výkonné radě Willíka za veškeré aktivity a práci pro spolek, jmenovitě pak Zdeňkovi Kratinovi za pevné nervy při organizaci všech pobytových akcí Willíka a při vedení účetnictví, Lence Jamrichové za organizaci dobrovolníků a organizování akcí v Chýni, rodině Hábových za všeobecně aktivní přístup a účast na akcích (NGO Market, vzdělávání mediků, Noc vzdělání, televizní pořad Klíč), Monice Žídkové za akce v Ostravě a program na Slovensku. Martině Michalové a Františku Hábovi děkujeme za doprovod mladých Willíků na mezinárodní tábor v Itálii, Fandovi Jeřábkovi, Zdeňkovi Tůmovi a Zdeňkovi Kratinovi za tábor v Malejovicích. Lence Hrnčířové za její aktivity v rámci FEWS. Martině Michalové, Lence Hrnčířové a Fandovi Hábovi za pomoc při organizace pražského setkání FEWS. Davidu Marešovi za účast v programu Minigranty Veolia. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili našich pobytů a napomohli jejich hladkému průběhu. Děkujeme všem odborníkům a specialistům za pomoc, podporu i účast na našich akcích.