Dekujeme

Podporují nás

Děkujeme našemu hlavnímu partnerovi firmě sanaplasmanadačnímu fondu sanafriends za finanční podporu našich víkendových pobytů – z daru jsou hrazeny náklady na odborný program, asistenci k dětem, podpora neúplných či sociálně slabých rodin a podpora rodin dětí s Williamsovým syndromem. V roce 2018 se jednalo o víkendové pobyty v Želivě a v Mitrově.

Děkujeme nadačnímu fondu Avast za udělení grantu ve výši 100 tisíc Kč na projekt „Nový web, nový spot, nová brožura“, který byl realizován v roce 2018.

Děkujeme nadaci Divoké husy za podporu projektu „Benefice s Divokými husami“, nadační příspěvek ve výši 36 tisíc Kč byl použit na úhrada nákladů (odborný program, asistenti…) na rekondiční pobyt pro rodiny dětí s Williamsovým syndromem v Beskydech v létě 2018.

Děkujeme nadaci Agrofert za podporu našeho projektu  „Edukační pomůcky pro Willíky“, z grantu ve výši 30 tis Kč byly nakoupeny pomůcky pro kognitivní rozvoj a podporu jemné a hrubé motoriky pro děti s Williamsovým syndromem.

 

Děkujeme nadačnímu fondu Veolia za poskytnutí minigrantu na projekt „Překlad zdravotnických doporučení o Williamsově syndromu a jejich publikace“.

 

Děkujeme obci Malenovice na dotaci ve výši 11 tis Kč na letní česko-slovenský pobyt v Beskydech.

 

Děkujeme Úřadu vlády za podporu projektu Výroční konference FEWS v Praze, podzim 2017, kterou v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených za rok 2017 podpořil částkou 21 510 Kč.

 

Děkujeme UniCredit Bank a UniCredit Foundation za podporu v rámci programu Gift Matching Programe UniCredit v roce 2016.

 

Za finanční pomoc děkujeme Vladanu Kubcovi, Martině Drijverové, Jiřímu Vortelovi, Petru Ehrenbergerovi, Antonínu Pechovi, Jakubu Grežovi, firmě GRAPE SC, a.s., Janě a Milanu Slavíčkovým, Josefu Šepsovi. Zdeňce Pikešové, firmě Wastemat, s.r.o., Marku Mahdalovi, Martině Dědíčkové, Jitce a Alfrédu Krzemieňovým, Evě Šosté a Renému Inquortovi, firmě Schiessl, s.r.o., Otu Potlukovi, Daně a Jiřímu Klomínským, firmě Rehabilitace PLUS, s.r.o., Radkovi Cucovi, Hačkajlovým, Jakubu Adamovi, Petru Hradskému, Príbelovým, Jaroslavu Petrovi. Zdeňce Pikešové děkujeme za obstarání drobných darů a reklamních předmětů pro účastníky konference FEWS.

Děkuji Výkonné radě Willíka za veškeré aktivity a práci pro spolek, jmenovitě pak Zdeňkovi Kratinovi za pevné nervy při organizaci všech pobytových akcí Willíka a při vedení účetnictví, Lence Jamrichové za organizaci dobrovolníků a organizování akcí v Chýni, rodině Hábových za všeobecně aktivní přístup a účast na akcích (NGO Market, vzdělávání mediků, Noc vzdělání, televizní pořad Klíč), Monice Žídkové za akce v Ostravě a program na Slovensku. Martině Michalové a Františku Hábovi děkujeme za doprovod mladých Willíků na mezinárodní tábor v Itálii, Fandovi Jeřábkovi, Zdeňkovi Tůmovi a Zdeňkovi Kratinovi za tábor v Malejovicích. Lence Hrnčířové za její aktivity v rámci FEWS. Martině Michalové, Lence Hrnčířové a Fandovi Hábovi za pomoc při organizace pražského setkání FEWS. Davidu Marešovi za účast v programu Minigranty Veolia. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili našich pobytů a napomohli jejich hladkému průběhu. Děkujeme všem odborníkům a specialistům za pomoc, podporu i účast na našich akcích.