Pomuzete

Pomůžete nám?

Willík – spolek pro  Williamsův syndrom je podpůrná rodičovská nezisková organizace.  Své aktivity hradí výhradně z členských příspěvků, darů od fyzických a právnických osob a  příp. z dotací a grantů státu, nadací a neziskových organizací.

Získané prostředky se používají především na činnosti vyplývající ze stanov – zejména na

 • setkávání a společné pobyty rodin dětí s Williamsovým syndromem (vč. odborného programemu pro děti, zdravé sourozence i pro rodiče),
 • odborné přednášky pro rodiče (o zdravotních aspektech diagnózy, o možnostech kognitivního rozvoje, možnostech podpory ze strany státu apod.)
 • vydávání informačních a propagačních materiálů – letáků, brožur, vč. překladů zahraničních zdrojů,
 • provoz spolku (web, tisk, poštovné),
 • pořízení odborné zahraniční literatury,
 • mezinárodní spolupráci v rámci FEWS – Evropské federace asociací Williamsova syndromu (tábory pro mladé lidi s Williamsovým syndromem, mezinárodní konference).

S čím nám můžete pomoci?

 • stále hledáme asistenty/dobrovolníky na naše akce – jedná se o pomoc dětem s mentálním postižením při programu, stravování, sebeobsluze – vítáme i dlouhodobou spolupráci. Zájemci pište na lenka.jamrichová@seznam.cz.
 • uvítáme i pomoc při organizaci našich akcí a setkání – rádi bychom např. navázali spolupráci se studenty oborů volnočasové aktivity nebo speciální pedagogiky (návrh činností a aktivit pro děti a dospělé lidi s lehkým mentálním postižením), s muzikoterapeuty, ergoterapety apod.
 • oceníme Vaší pomoc při získávání financí (fundraising),
 • můžete nám pomoci překládat odborné články ze zahraniční, zejména z angličtiny a němčiny (v případě zájmu nás kontaktujte: hana.kubikova@willik-tym.cz),
 • můžete nám zprostředkovat dovoz či jinak opatřit zahraniční odbornou literaturu,
 • můžete nám darovat výpočetní a kancelářskou techniku (notebook, dataprojektor, skener, laminovačka), kancelářské potřeby (papír, obálky, tonery, laminovací fólie, propisky),
 • uvítali bychom pomoc s tiskem našim materiálů (slevy na tiskařské služby, kopírování),
 • můžete našim dětem věnovat drobné hudební nástroje nebo funkční hudební hračky, příp. pomůcky na kognitivní rozvoj,
 • můžete nám darovat drobné propagační materiály či jiné dárky, které budou sloužit jako výhry při soutěžích pro děti.

Finanční dar (na náš účet 35-7591810217/0100, nebo prostřednictvím: Darujme.cz) i věcný dar je podle zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně:

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Potvrzení o přijetí daru Vám rádi vystavíme.

 

Za jakoukoliv podporu předem děkujeme!