Online ZOOM: Feuersteinova metoda

Opět Váš všechny zvu na další online přednášku přes zoom pro rodiče dětí s Williamsovým syndromem! Mgr. Marušincová: Feuersteinova metoda instrumentálního

Více

Seminář o sexuální výchově – zrušeno

Seminář o sexuální výchově – zrušeno

Jak je ze situace asi jasné, seminář o sexualitě lidí s mentálním postižením s Mgr. Petrem Eisnerem byl zrušen, resp. odložen do lepších

Více

Seminář na téma Plánování zaměřené na člověka

Ve spolku Willík se v souvislosti s tím, jak naše děti odrůstají, začínáme více zaměřovat i na budoucnost, dospělý život našich dětí. Chceme

Více

Letní vzdělávání – Bílá 2018

  Sdílení zkušeností, předávání nových informací. Tentokrát představení nových brožur o managementu Williamsova syndromu (Mgr. Hana Kubíková), předání poznatků z konference ve

Více

Seminář O Sexualitě Lidí S Mentálním Postižením

Seminář o sexuální výchově

V sobotu 3.3.2018 jsme uspořádali ve Skautském institutu v Praze již druhý seminář s Mgr. Petrem Eisnerem  věnovaný sexuální výchově lidí s mentálním

Více