Seminář na téma Plánování zaměřené na člověka

Ve spolku Willík se v souvislosti s tím, jak naše děti odrůstají, začínáme více zaměřovat i na budoucnost, dospělý život našich dětí. Chceme

Více

Letní vzdělávání – Bílá 2018

  Sdílení zkušeností, předávání nových informací. Tentokrát představení nových brožur o managementu Williamsova syndromu (Mgr. Hana Kubíková), předání poznatků z konference ve

Více

Seminář O Sexualitě Lidí S Mentálním Postižením

Seminář o sexuální výchově

V sobotu 3.3.2018 jsme uspořádali ve Skautském institutu v Praze již druhý seminář s Mgr. Petrem Eisnerem  věnovaný sexuální výchově lidí s mentálním

Více

Seminář Petra Eisnera o sexualitě – jaro 2017

Petr Eisner je člověk, který se dlouhodobě profesně zabývá sexualitou lidí s mentálním postižením. Pracuje s lidmi s mentálním postižením, dělá supervize v sociálních

Více