Činnost spolku 2012

Edukace dětí s Williamsovým syndromem Vyšla brožura Edukace dětí s Williamsovým syndromem (autorka Martina Danišková). Můžete si ji stáhnout v elektronické podobě v pdf

Více

Anita Bakosová – dizertační práce Hudba v práci s děťmi s Williamsovým syndr …

V roce 2012 obhájila Mgr. Anita Bakosová na pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dizertační práci s názvem Hudba v práci s děťmi

Více

Kdepenizepomahaji

Kde peníze pomáhají – osobní asistence pro Bartoloměje

V lednu 2012 vysílala Česká televize pořad Kde peníze pomáhají o občanském sdružení Willík a o osobní asistenci pro Bartoloměje. Pořad si můžete

Více