Anita Bakosová – dizertační práce Hudba v práci s děťmi s Williamsovým syndr …

V roce 2012 obhájila Mgr. Anita Bakosová na pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dizertační práci s názvem Hudba v práci s děťmi s Williamsovým syndrómom. Se svolením zveřejňujeme – ke stažení  zde.