Kristýna Černá – diplomová práce Role logopeda při poruchách polykání v koj …

V roce 2016 obhájila Kristýna Černá, maminka Niny s Williamsovým syndromem, na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci diplomovou práci na téma

Více

Pavlína Dohnálková – bakalářská práce na téma Logopedická intervence u dív …

V roce 2016 obhájila paní Pavlína Dohnálková na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně bakalářskou práci na téma Logopedická intervence u dívky

Více