Pavlína Dohnálková – bakalářská práce na téma Logopedická intervence u dív …

V roce 2016 obhájila paní Pavlína Dohnálková na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně bakalářskou práci na téma Logopedická intervence u dívky s lehkým mentálním postižením. Práci najdete zde.