Seminář o sexuální výchově

Seminář o sexuální výchově

Seminář pro rodiče dětí s mentálním postižením povede renomovaný odborník Mgr. Petr Eisner, se kterým jsme již v minulosti spolupracovali. Hlaste se

Více

Fotografie z Krkonoš

Fotografie z historicky prvního lyžařského výcviku spolku Willík v Krkonoších v lednu 2020.

Lyžařský výcvik Willíka

Děti s Williamsovým syndromem se dokáží naučit spoustu věcí – třeba lyžovat. Jen k tomu potřebují víc času a trpělivosti. A tak jsme se

Více