Seminář o sexuální výchově – zrušeno

Seminář o sexuální výchově – zrušeno

Jak je ze situace asi jasné, seminář o sexualitě lidí s mentálním postižením s Mgr. Petrem Eisnerem byl zrušen, resp. odložen do lepších

Více

Fotografie z Krkonoš

Fotografie z historicky prvního lyžařského výcviku spolku Willík v Krkonoších v lednu 2020.

Lyžařský výcvik Willíka

Děti s Williamsovým syndromem se dokáží naučit spoustu věcí – třeba lyžovat. Jen k tomu potřebují víc času a trpělivosti. A tak jsme se

Více