Pavlína Karešová – bakalářská práce Specifika volnočasových aktivit

Slečna Pavlína Karešová obhájila v květnu 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, na katedře speciální pedagogiky a logopedie, bakalářskou práci na

Více

Kristýna Černá – diplomová práce Role logopeda při poruchách polykání v koj …

V roce 2016 obhájila Kristýna Černá, maminka Niny s Williamsovým syndromem, na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci diplomovou práci na téma

Více

Pavlína Dohnálková – bakalářská práce na téma Logopedická intervence u dív …

V roce 2016 obhájila paní Pavlína Dohnálková na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně bakalářskou práci na téma Logopedická intervence u dívky

Více

Lenka Kratochvilová – diplomová práce Participace osob s Williamsovým syndromem …

V roce 2015 obhájila Lenka Kratochvilová, sestra Tomáše s Williamsovým syndromem, na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně diplomovou práci na téma

Více

Olga Kreníková – bakalářská práce o faktorech výběru způsobu vzdělávání

V roce 2014 obhájila paní Olga Kreníková, maminka Jakuba s Williamsovým syndromem, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bakalářskou

Více