Anita Bakosová – dizertační práce Hudba v práci s děťmi s Williamsovým syndr …

V roce 2012 obhájila Mgr. Anita Bakosová na pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dizertační práci s názvem Hudba v práci s děťmi

Více

Eva Čeřovská – bakalářská práce Péče o dítě se zdravotním postižením v …

Září 2011: paní Eva Čeřovská obhájila na Univerzitě Jana Amose Komenského bakalářskou práci na téma: Péče o dítě se zdravotním postižením

Více

Martina Křižanová – diplomová práce Dítě s Williamsovým syndromem

V roce 2009 obhájila Bc. Martina Křižanová na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně diplomovou práci s názvem Dítě s Williamsovým syndromem. S jejím svolením

Více

Petra Milsimerová – samostatný projekt Věrka

V roce 2006 zpracovala paní Petra Milsimerová na Fakultě humanitních studií samostatný projekt na téma: Věrka, její rodina a život s Williamsovým

Více