Seminář na téma Plánování zaměřené na člověka

Ve spolku Willík se v souvislosti s tím, jak naše děti odrůstají, začínáme více zaměřovat i na budoucnost, dospělý život našich dětí. Chceme se inspirovat, získat nové informace, mít možnost se kvalifikovaně rozhodnout. V našem rozhodování nám mohou pomoci i nástroje plánování zaměřeného na člověka, a proto jsme se obrátili na organizaci Quip – kvalita v praxi, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá.
Na naše jarní setkání v Želivě pak dorazila Mgr. Radka Čebišová, vedoucí sociální služby a lektorka, která se zaměřuje na sociální začleňování, aby nám o nástrojích zaměřených na člověka v kontextu s poskytováním podpory při rozhodování řekla něco více.
Během zajímavého odpoledne jsme se dozvěděli více například o Profilu na jednu stránku , o Kruhu vztahů a kruhu podpory, o nástrojích Mapa a Cesta. Co pro nás bylo ale nejcennější, to byly příběhy jednotlivých lidí, kteří  byť mají závažné zdravotní či mentální postižení, tak jsou schopni s podporou samostatně bydlet, pracovat, realizovat se v partnerském životě apod. Bylo to velmi inspirativní setkání, na které chceme navázat na podzimním setkání, kde bychom se některým nástrojům věnovali podrobněji a vyzkoušeli bychom si je i prakticky.

Ze stránek Quipu na téma Plánování zaměřené na člověka doporučuji k dalšímu studiu: