František u brazilských Willíků – září 2023

Brazilskou asociaci pro Williamsův syndrom a jejich členy sleduji na Facebooku již mnoho let, ale až v září 2023 se mi podařilo

Více

Pavlína Karešová – bakalářská práce Specifika volnočasových aktivit

Slečna Pavlína Karešová obhájila v květnu 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, na katedře speciální pedagogiky a logopedie, bakalářskou práci na

Více

Anestezie u lidí s Williamsovým syndromem

V časopise Anestezie a intenzivní medicína, číslo 3/2018, vyšel článek MUDr. Pavlíny Noskové z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK s názvem

Více

Výstava Poznejte nás jinak ve Zlíně

  Ve zlínském odběrovém středisku sanaplasmy se od dubna do května 2018 konala výstava Poznejte nás jinak, která veřejnosti představila

Více

Společné vzdělávání je přirozená věc: Olga Pišlová

„Integrace naší dcery pro nás nebyla snadnou volbou. Byla to cesta do neznáma. Vyžadovala hodně spolupráce také z naší strany a nebylo

Více