Zoom seminář: Sexualita a vztahy

Zoom seminář: Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením (úvod do tématu)

Začátkem listopadu proběhl druhý letošní odborný seminář pro rodiče, tentokrát věnovaný Sexualitě a vztahům lidí s mentálním postižením.

Vedla ho pro nás Mgr. Hana Šimáčková, předsedkyně spolku Nebuď na nule (https://www.nebudnanule.cz/). Seminář částečně navázal na již absolvovaná setkání s Mgr. Petrem Eisnerem, přinesl ale celou řadu nových poznatků a informací, a to zejména rodičům, kteří se s touto problematikou setkali poprvé. Celkem se nás sešlo před monitory více než patnáct, a to jak z českého Willíka, tak i ze slovenské Spoločnosti Williamsovho syndrómu.

Zabývali jsme se fyzickými projevy sexuality, pohlavností, intimitou, tělesnou integritou, tím, jak prostředí, ve kterém lidé s mentálním postižením žijí, ovlivňuje jejich vztahy, probrali jsme i několik kazuistik a příkladů z praxe. Dostalo se i na dotazy rodičů a sdílení zkušeností.

Seminář s ohledem na citlivost tématu nebyl nahráván.

Možnosti individuální podpory:

PORADNA SPMP

Petr Eisner

poradce v oblasti sexuality a vztahů

poradna@spmpcr.cz

770 626 202

 

Poradna pro oblast sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji.

Mgr. Hana Šimáčková

poradkyně

hana.simackova@nebudnanule.cz

+420 724 461 102