Výlet do Housova mlýna v Táboře

V létě 2021 navštívil náš kamarád z Willíka Venda Rohlena zážitkové muzeum a filmovou zbrojnici Housův mlýn v Táboře. Moc si to tam užil a svou nakažlivou přátelskou povahou zaujal i zaměstnance muzea. Pár výměn na Facebooku a už jsme začali plánovat, že bychom si středověké repliky zbraní přijeli prohlédnout osobně i s dalšími Willíky. Při jarním víkendu maminek v Táboře začala myšlenka nabírat reálnou podobu, protože jsme se seznámily se sympatickým majitelem panem Petrem Nůskem, který myšlenku návštěvy podpořil. S jeho kolegyni Janou Woldřichovou jsme pak probraly konkrétní podobu spolupráce. Největší dík patří Olze Krenikové, která myšlenku výletu do Tábora dotáhla do vítězného konce.

A tak jsme na státní svátek 28. října vyrazili do Tábora. Zhruba polovina účastníků dorazila vlakem, druhá část pak auty z různých koutů republiky. A teta Dana, naše oblíbena muzikoterapeutka, přijela spolu s manželem na kole. Celkem se tu sešlo osm Willíků (Nikolas, Bárt, Verunka, Matěj, Justýna, Kačka, Pavel a Kuba), k ním se ale připojilo ještě mnoho dalších dětí (sourozenců, kamarádů a spolužáků) a doprovázejících dospělých – takže nás nakonec bylo přes 40. Byli jsme rádi, že za námi přijely i Hanka s Bárou, naše asistentky a vedoucí z letního tábora. Kolem rybníka Jordán, po krásně upraveném nábřeží a okolo vtipné sochy zdejšího rodáka Jirího Herzána jsme se pěšky přesunuli k Housovu mlýnu, kde na nás čekala už druhá část výpravy. Rozdělili jsme se na dvě poloviny a postupně se vystřídali ve filmové zbrojnici. Nachází se tu přes 3000 rekvizit ze všech historických epoch, včetně budoucnosti a fantasy světů. Vystavené zbraně a zbroje si zahrály v mnoha velkofilmech, divadelních hrách i muzikálech, některé z nich nosil třeba Tom Cruise nebo Brad Pitt. Slečna průvodkyně nám o tom všem poutavě vyprávěla, všichni jsme si pak zbraně a brnění vyzkoušeli a vyfotili se navzájem.

Po prohlídce filmových rekvizit následoval výborný oběd a poté jsme se přesunuli do Rytířského sálu. Tady na nás čekala přednáška o tom, jak se ve středověku bojovalo s praktickými ukázkami, včetně výstřelu z houfnice (ten tedy proběhl před mlýnem). Děti si poté mohly zahrát si spoustu středověkých her (kuželky, střelba na terč, oblékání zbroje na čas) a také si zkusit opravdový souboj. Šermování s maketami zbraní většinu přítomných dětí pobavilo a zaujalo. Dospělí v mezidobí v Krčmě ochutnávali zdejší nabídku horkých nápojů, a ti co přijeli vlakem (a tedy neřídili) se pokusili vypít zásoby zdejší vynikající medoviny. Vydařilo se i počasí, takže někteří z nás se stihli i projít městem.

Výlet do Housova mlýna se moc povedl a všichni jsme si státní svátek v Táboře užili. Nezbývá než poděkovat panu majiteli a skvělému personálu Housova mlýna za moc hezký den, jsme moc rádi, že jsme se k vám mohli podívat.