NGO market

Letošní veletrh neziskových organizací, který se tradičně koná v dubnu, byl kvůli koronaviru přesunut na listopad. Z důvodu zhoršené epidemické situace se ale nemohl konat ani na podzim. Řada aktivit byla přesunuta do online prostoru, mezi nimi i prezentace našeho spolku. Původně se mělo natáčet v profesionálním studiu, ale nakonec to přijatá opatření neumožnila. Naštěstí je naše rodina Hábova velmi přizpůsobivá, a tak vznikl náš nový spot „na koleně“, za jeden večer. V prezentaci jsme částečně využili i náš spot z roku 2018 a fotografie paní Dagmar Petráskové.

Pojďme spolu hovořit o vzácných onemocněních a o začleňování lidí s mentálním postižením do společnosti!