Pobyt v Mitrově 2017

Tradiční podzimní víkendový pobyt Willíka se uskutečnil v Mitrově na Vysočině v termínu od 12. do 5.10.2017. Přijela za námi psycholožka Xénie Dočkálková, se kterou jsme si povídali o přechodu lidí s mentálním postižením do dospělosti, a dále pak doktorka Ema Vyhnálková, která nás seznámila se zdravotními aspekty Williamsova syndromu. Vlastní program v podobě cvičení a hraní od Majky Magdoňové a muzikoterapii od Dany Pšeničkové si užili všichni Willíci a čas jen pro sebe měli i zdraví sourozenci při setkání s psychologem Davidem Havelkou. Sešlo se nás na celý pobyt či jen na jeho část 20 rodin.

Program začal v pátek dopoledne, kdy jsme se všichni společně seznámili, probrali jsme program a rozdělili děti jednotlivým asistentkám (tentokrát jsme měli k dispozici celkem 11 asistentek, některé dorazily na pobyt již poněkolikáté). Rodiče s asistentkami probrali individuální potřeby jednotlivých dětí.  Následovalo rozdělení dětí do skupin, jedna skupina dětí měla muzikoterapii s muzikoterapeutkou Danou Pšeničkovou, druhá skupina dětí pak sportovní hry s Marií Magdoňovou. Jednotlivé skupiny se v aktivitách posléze prostřídaly, některé děti vyžadující individuální přístup měly oddělený program s přidělenými asistentkami

Rodiče měli vlastní program semináře s psycholožkou PhDr. Xénií Dočkálkovou ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.  Zabývali jsme se osamostatňováním lidí s mentálním postižením, otázkami výběru správné sociální služby, finančním zajištěním v podobě svěřeneckého fondu i dalšími problémy, které mohou dospělé osoby s mentálním postižením potkat. Seminář byl velmi intenzivní a zajímavý. Odpoledne proběhla společná procházka na blízkou zříceninu hradu Mitrov, večer pak byl věnován deskovým hrám.

 

V sobotu pokračoval program dětí s Williamsovým syndromem, pro zdravé sourozence připravil speciální celodenní program s názvem „Jaké je to být sestrou/bratem člověka s Williamsovým syndromem“ psycholog Mgr. David Havelka. Zúčastnilo se celkem 5 sourozenců, jedná se o dlouhodobou aktivitu v rámci dizertační práce Mgr. Havelky, ve které budeme pokračovat i na dalších pobytech. Za rodiči se přijela podívat MUDr. Emilie Vyhnálková z oddělení geneticky v pražském Motole, která si připravila přednášku „Zdravotní aspekty Williamsova syndromu“. Přednáška s prezentací oslovila jak zkušené, tak nové rodiče a inspirovala k bohaté diskusi. Budeme rádi, pokud navázaná spolupráce bude moci pokračovat. Odpoledne pak rodiče absolvovali schůzi Willíka, na které se řešilo další směrování spolku, a plánovaly aktivity na příští kalendářní rok – tábor FEWS ve Velké Británii, rekondiční pobyt Willíka a slovenské Williamsovské společnosti v Beskydech, jarní i podzimní pobyty, benefiční koncert, přednášky a semináře, „otcovský tábor“ + další akce (společný Silvestr, akce „Tatínkové na kolo/maminky do lázní“). Odpoledne se podařilo pro děti domluvit možnost projížďky na koních, kterou děti s radostí využily. Proběhlo také společné fotografování.

Večer proběhlo promítání fotografií a beseda o táboře mladých lidí s Williamsovým syndromem, který se i s naší účastí uskutečnil v červnu v Itálii – vyprávěl František Hába. V neděli snídaní setkání Willíka skončilo, příští akcí bude Mikulášská besídka v Chýni v prosinci 2017.