Nová publikace: Pokyny pro pedagogy

V roce 2021 vyšla ve Velké Británii příručka Williams syndrome: Guidelines for educators. Autory tohoto manuálu, který je určen pedagogickým pracovníkům, jsou Fionnuala Tynan, Hyelin Kye & Jo Van Herwegen. Prostřednictvím FEWS (Evropské asociace Williamsova syndromu) byl materiál zpřístupněn jednotlivým národním členským asociacím. Začátkem letošního roku se tuto příručku podařilo přeložit do češtiny (Mgr. Hana Kubíková, Mgr. Lenka Hrnčířová), a tím pádem zpřístupnit i českým uživatelů – rodičům dětí s Williamsovým syndromem a pedagogům, kteří tyto děti vzdělávají.

V průběhu tohoto roku bude pro jejich potřeby příručka vytištěna, pro všechny zájemce je ale již nyní k dispozici ke stažení v elektronické podobě. Materiál najdete zde:  Williamsův Syndrom – pokyny pro pedagogy