Miško

Miško, 10 let, Waldorfská základní škola pro děti se speciálními potřebami, 4. ročník.

V škole, ktorú Miško navštevuje, je v triede maximálne 14 detí. V každom ročníku je jedna trieda. V Miškovej triede je momentálne 9 detí, učiteľka a asistentka. Miško zatiaľ nemá individuálny plán, učivo sa prispôsobuje tempu každého žiaka. S děťmi sa pracuje na základe metód a princípov waldorfskej pedagogiky.

Miško je v škole, ktorá je pre neho stvrorená. Zameraná na rešpektovanie každého jedinca, na rozvoj harmonickej osobnosti, podporu individuality a učenie k samostatnosti.

Vyučovanie nie je rozdelené na 45 min vyučovacie hodiny a ani sa v škole nezvoní. Deti majú prestávku vtedy, keď učitelka vidí, že sú unavené alebo nesústredené.

Učivo sa delí na epochy, takže dva až tri týždne je učivo intenzívnejšie zamerané na iný predmet – napr. epocha češtiny – dva až tri týždne väčšiu časť denného vyučovania zaberá čeština a menej ostatné predmety.

Miška baví hudebka, čeština, angličtina a ak sa mu darí, tak aj matematika. Nemá predmet, ktorý by vyslovene neznášal. Keďže waldorf podporuje u detí ich talent, pani učiteľka si všimla, jeho muzikálne schopnosti a tak chodí vrámci školy do krúžku ukulele, kde ešte hrá aj na melostu a flétnu. Hra na flétnu je v škole povinná pre každého. Děti sa v škole učia samostatnosti – majú v škole miestnosť zariadenú, ako kuchyňu, kde si napríklad piekli chlieb alebo hranolky. Majú dielne – keramickú, drevársku, tkáčsku a v rámci školy má ešte každá trieda svoju záhradku, o ktorú sa starajú. Takisto sa deti učia samé chodiť do školy aj zo školy domov. Niektorí v našej triede už cestujú sami vlakom, metrom a autobusom. My máme školu na našom sídlisku, takže Miško chodí polovicu cesty sám. Je trochu bojazlivý a neistý, tak na to ideme pomaly, ale dáme to 🙂

Sebeobsluhu zvládne Miško sám – obliekanie, umývanie, upratovanie izby, príprava jednoduchej svačiny. Samozrejme ho jedným okom sledujeme 🙂

Spolužiaci v triede sú rôznorodí, ako v každej triede a škole, ale navzájom si rozumejú a spolupracujú.

Aktivity mimo školy prebiehajú úplne nromálne, chodí sa do školy v prírode, exkurzie a výlety. Nezaznamenala som žiadny problém s účasťou. Jediný, kto sa školy v prírode nezúčastnil, bol Miško a to kvôli lázním, kedy sa nám bohužiaľ prekryl termín.

Výuka v čase covidu prebiehala online každý deň a myslím, že to pani učiteľka a aj deti zvládali úplne perfektne.

So školou sme nadmieru spokojní a každému ju odporúčam 🙂  Inak, je to škola štátna a po základnej škole môže žiak pokračovať na 2 ročnej praktickej škole waldorfskej.

Čo sa týka rozvoja Miška, či už samostatnosti, alebo učenia, zatiaľ sme nevzdali nič, postupne sa učí, ale potrebuje svoj čas.

 

maminka Beáta, napsáno v létě 2022