Minigrant Veolia 2017

Veolia je francouzská nadnárodně působící skupina podnikající zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství, energetiky a dopravy. Veolia má svůj vlastní nadační fond, prostřednictvím kterého podporuje mimo jiné i volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců firmy. V rámci programu Minigranty jsme prostřednictvím pana Davida Mareše, tatínka malého Vojty s Williamsovým syndromem, již podruhé získali podporu pro projekty Willíka – spolku pro Williamsův syndrom. Loni to byly finance na vytvoření, tisk a rozeslání časopisu Willíkův občasník, letos jsme zabodovali projektem Překlad zdravotnických doporučení o Williamsově syndromu a jejich publikace, na který jsme získali celkem 27 tisíc Kč.

Slavnostního předávání cen se zúčastnil Zdeněk Tůma a Tomáš Chaloupka. Všem zúčastněným i firmě Veolia moc děkujeme – tento dar opět alespoň trochu pomůže rozšířit povědomí o Williamsově syndromu mezi odborníky i laickou veřejnost a přispěje tak k lepší péči o děti a lidi s tímto vzácným onemocněním.

Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia.