Projekt Edukační pomůcky pro Willíky – Nadace Agrofert

Na jaře 2018 jsme uspěli v grantovém řízení Nadace Agrofert “ Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“  s projektem Edukační pomůcky pro Willíky.

 

Z grantu ve výši 30 tisíc Kč byly nakoupeny pomůcky pro kognitivní rozvoj a podporu jemné a hrubé motoriky dětí s Williamsovým syndromem. Projektem Edukační pomůcky pro Willíky jsme se rozhodli podpořit rodiny v rozvoji dětí. Vzhledem k povaze postižení (mentální postižení, narušení motorických funkcí, smyslové deficity, zdravotní omezení) je nutné rozvíjet všechny složky osobnosti dítěte.

 

Zakoupili jsme tedy jednak pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky (houpací prkna, terapeutický padák, pomalý míč, skákací pytle) a dále pak pomůcky pro smyslový rozvoj a pro podporu psychických a kognitivních funkcí (ALBI tužky s Kouzelným čtením a encyklopedie pro větší děti). Pomůcky jsou primárně určené pro domácí použití, některé budeme ale využívat i během našich rekondičních víkendů. Rodiče se s nimi mohli seznámit na letním pobytu v Beskydech a dále pak na podzimním pobytu v Mitrově, pomůcky budou v průběhu dalšího
období kolovat mezi rodinami.

 

Další fotografie najdete ve fotogalerii.

Věříme, že projekt Edukační pomůcky pro Willíky splní svůj účel, kterým je podpora rozvoje našich dětí. Děkujeme Nadaci Agrofert za podporu tohoto našeho projektu.