Podzimní setkání v Podmitrově 2016

Všichni jsme se sjeli během čtvrtečního odpoledne a večera. Zvládli jsme ubytování, večeři a připravit si podklady na organizaci pobytu. Setkání se zúčastnilo 14 rodin s dětmi s Williamsovým syndromem a Havelkovi se Stáníčkem, u nějž se Williamsův syndrom nakonec nepotvrdil. Dále s námi bylo 11 sourozenců mladších 18ti let a 10 asistentů a asistentek, kterým touto cestou ještě jednou děkujeme za účast a podporu.

Program jsme vymysleli pestrý. Pro děti měla krásně připravená pásma na téma podzim muzikoterapeutka Dana Pšeničková a cvičitelka Maruška Magdoňová naplánovala cvičení vevnitř, a pokud počasí dovolilo, tak i venku. Nechybělo rovněž pohádkové putování s vysvobozením princezny. Vzhledem k množství účastníků jsme děti rozdělili na dvě skupiny přibližně stejně velké. Obě skupiny se střídaly po jednom bloku vždy dopoledne a odpoledne.

Těchto aktivit se mohli zúčastnit i zdraví sourozenci, pokud o to měli zájem. Páteční a sobotní večer pro ně Dana naaranžovala snoezelen, všichni si mohli prohlédnout různé svítící předměty, osahat, prozkoumat podle libosti. V pátek jsme přivítali pracovníky z NIKONu, kteří pro nás vytvořili krátký kurz focení pro všechny. Všichni hodnotili tuto aktivitu jako přínosnou. Zástupci Nikonu nám darovali drobné reklamní předměty a trička, podělili se o rady, jak se zlepšit ve fotografování. Doufáme, že se tato spolupráce podaří rozšířit i na další setkání.

 

Páteční dopoledne se uskutečnila prezentace a přednáška slečny Bc. Jany Trpkové – ergoterapeutky, která cvičí s Kačenkou Hábovou. Ukázala a představila nám koncept cvičení a práce s dítětem dle Veroniky Sherborne. Nabídla i další spolupráci pro případné zájemce, po přednášce nám s Kačenkou ukázaly, jak cvičení probíhá v praxi.

Odpoledne měli rodiče prostor pro fotografování s Nikonem, odpočinek, sdílení a předávání zkušeností. Ve čtyři hodiny se mohli zájemci protáhnout při józe s Martinou Michalovou. V pátek po večeři se mohli zájemci podívat na snoezelen Dany Pšeničkové, prohlédnout si fotky a poslechnout povídání o táboru v Irsku. Pátek s námi rovněž strávili zástupci firmy Sanaplazma, která je naším sponzorem. Paní Erna přivezla pro děti drobné dárky – figurky, které byly přijaty s nadšením. Chtěly bychom ještě jednou touto cestou poděkovat za podporu firmě Sanaplasma, bez které by nebylo možno takovýto pobyt uskutečnit. Doufáme, že účast na tomto pobytu byl obohacující i pro tuto firmu.

V sobotu po snídani se děti věnovaly plánovaným aktivitám a rodiče se zúčastnili přednášky etopeda Dr. Čedíka, tentokrát na téma, jak se orientovat v problémové situaci při konfliktu – dítě, škola rodina. Poté jsme mezi sebou přivítali Lenku Hrnčířovou – Kratochvilovou spolu s jejím spolužákem psychologem Davidem Havelkou, kteří vymysleli projekt: Podpora a program pro sourozence dítěte s Williamsovým syndromem“. Dopoledne připravili program pro sourozence ve věkové kategorii od 6 – 16 let. Po obědě svůj projekt představili rodičům, zúčastněným rozdali dotazníky a současně David Havelka představil projekt pro sourozence dětí s autismem, který realizuje na svém pracovišti. Dohodli jsme se, že se jejich projektu zúčastníme, přijedou na 3 další pobyty a vždy připraví krátký program pro sourozence. Výstupem bude materiál pro jejich disertační práci a my budeme zvědaví na výsledky jejich bádání. Shodli jsme se, že je potřeba věnovat pozornost i prostor zdravým sourozencům osob s Williamsovým syndromem.

Po večeři bylo možno se zúčastnit snoezelnu, zpívání a hraní na kytaru s Monikou Žídkovou. Došlo na krátké zhodnocení pobytu, usnesli jsme se, že další podzimní pobyt bychom rádi uskutečnili v Podmitrově, předběžně jsme si nastínili program dalšího pobytu, probrali jsme termín mikulášského setkání. Své fotky ukázali a zážitky popsali účastníci tábora v Maďarsku, následovalo promítání filmu o sexu lidí s mentální postižením „Nemusíš s láskou, stačí s citem“.

V mezičasech nabitého programu děti i dospělci bohatě využili přilehlé hřiště, krmili obyvatele místní minizoo nebo se zašli podívat na nedalekou zříceninu. V neděli po snídani jsme se všichni postupně odebrali k domovům. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účastníkům za krásný pobyt v Podmitrově a těším se na další setkání.

Olga Kreníková