Kačenka

Kačenka se narodila v roce 2009. Má mladší sourozence – sestřičku Fanynku a brášku Vendelína.  Momentálně chodí do Montessori školy ve Slaném. Takhle pěkně o ní napsal sloh její soused Ríša.

2016 06 Willik Sloh O Kate Risa

 

Více se o Kačence a její rodině můžete dozvědět i v tomto televizním dokumentu z cyklu Klíč.

Aktuality z roku 2022:

Kačce je 13 let a v září nastoupila do sedmého ročníku Montessori základní školy. V této škole je
od první třídy, je v inkluzi a po celou dobu docházky má k dispozici asistenta pedagoga na úvazek 40 hodin týdně.

Montessori vzdělávací přístup jsme si vytipovali zhruba tři roky před zápisem do ZŠ. Líbil se nám systém vzdělávání a přijímání žáků bez rozdílu. V této myšlence nás ovšem nepodpořilo naše SPC, které nám sdělilo, že doporučení od nich bude jen pro praktickou školu. S tímto SPC jsme se snažili zhruba rok najít společnou řeč a poté jsme si našli jiné SPC, které bylo ochotno naslouchat našim názorům, respektovat je a podpořit nás.

Měli jsme velké štěstí, protože v době nástupu Kačky do 1. třídy se otevírala nová soukromá Montessori škola, která od nás byla vzdálená jen 25 km. Kačku přijali do první třídy se slovy, že to dělají pro ostatní děti školy a ne jen pro ni. Zastávají myšlenku, že celý život se jejich žáci budou setkávat s lidmi, kteří jsou odlišní a budou se muset naučit s nimi vycházet. Tudíž je zapotřebí, aby se to začali učit už od útlého věku. Dodnes je to ve škole tak, že v každé třídě, krom dětí s poruchami učení a ADHD, je jedno dítě v inkluzi s MR a asistentem pedagoga. Paní ředitelka k tomu ještě s úsměvem dodává, že pevně doufá, až budou jejich žáci pracovat na vrcholových pozicích firem, tak budou ochotni zaměstnat i znevýhodněné pracovníky, protože s nimi budou mít zkušenost ze školy 🙂 Ve škole mají pro děti v inkluzi speciální název. Nejsou to děti postižené, znevýhodněné nebo hloupé, ale nazývají je „dětmi se specifickým přístupem ke světu“.

Vzdělávání v Montessori škole probíhá ve věkově smíšených třídách. Třídy se nazývají trojročí a vždy jde o tři spojené třídy. Tedy první trojročí = 1 – 3 třída, druhé trojročí = 4 – 6 třída a třetí trojročí = 7 – 9 třída. Kačka je od září ve třetím trojročí, kde se bude krom výuky věnovat i praktickým činnostem, jako je nakupování, sestavování rozpočtu pro nákup, vaření a následný úklid. Trojročí, kterými Kačka prošla, měly v rozmezí 15 – 32 žáků a vždy jí byl ve třídě vytvořen koutek, který odpovídal jejím aktuálním potřebám a nebyl kolem velký ruch a hluk. V ZŠ je podporováno její vzdělávání i aktivity, které souvisejí s praktickým životem (sebeobsluha, péče o prostředí třídy, komunikace s ostatními lidmi, společenské zvyky a tradice, etiketa).

Ve škole se Kačka vzdělává podle IVP (individuálního vzdělávacího plánu, který jí každý rok na míru sestavuje speciální pedagožka ve spolupráci s SPC, třídní učitelkou, asistentkou pedagoga a s námi rodiči). IVP pro další školní rok začíná vznikat zhruba v květnu předchozího školního roku, kdy je v rámci třídních schůzek vyhodnoceno IVT stávajícího roku a všechny zúčastněné strany mají možnost vyjádřit se k jeho naplnění a všechny strany zároveň představí svou ideu a očekávání pro následující školní rok.

Vše je možné během třídních schůzek probrat a naplánovat do posledního detailu, jelikož třídní schůzky v Montessori škole probíhají formou Tripartit, což znamená, že na schůzce je přítomen třídní učitel, dítě a rodiče. Dítě představí svou práci za posledního čtvrt roku školní docházky, ukáže své materiály a pracovní sešity, samo zhodnotí, co se mu daří a v čem by se mohlo zlepšit. Ve stejném duchu pak pokračuje i učitel a rodič má možnost vše připomínkovat, dotazovat se a vznášet požadavky na školu.

Od první třídy se Kačka účastní všech aktivit, které škola nabízí během vyučování a mimo něj. S dětmi chodí plavat, bruslit, na tenis, na lezeckou stěnu, do tělocvičny i do Sokola. Jezdí na školu v přírodě, všechny výlety i na lyžařský výcvik. Má možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu a všechny kroužky, které škola nabízí. V mimoškolních aktivitách se zapojila do: hry na flétnu, keramiku, korálkování, turistický kroužek a divadelní kroužek. Individuálně jí škola zajišťuje výuku anglického jazyka, logopedii, bloky muzikoterapie a zdravotní cvičení.

Mimo školu navštěvuje čtvrtým rokem Základní uměleckou školu, kde chodí na sólový a sborový zpěv. V ZUŠ má individuální vzdělávání, nemusí navštěvovat hudební nauku a písně pro výuku jí lektorka z části volí individuálně podle jejího zájmu.

Kačka je ve škole velmi spokojená, má ráda proměňující se třídní kolektiv a různorodost činností, které ve škole dělá a může si sama volit. Píše velkým tiskacím písmem, čte genetickou metodou a ostatní všeobecně vzdělávací předměty jsou pro ni připraveny ve formě interaktivních projektů. Nejméně oblíbenou má matematiku a početní operace jsou pro ní velký oříšek. V současné době pracuje v rámci matematiky s kalkulačkou a v rámci praktické činnosti se s asistentkou učí nakupování s pomocí aplikace kalkulačky v mobilu.

Ani v době covidu neměla Kačka přerušenu výuku. Každý den měla 1 hodinu individuální práce s asistentkou. Četly, psaly a dělaly příklady z matematiky. 2 x týdně se připojovala na angličtinu, kde byly děti z prvního trojročí a lektorka jí zapojovala do anglických her a písniček. Aby nepřišla o kontakt s dětmi ze svého trojročí, mohla se připojit na kteroukoliv lekci její třídy a poslouchat. 1 x týdně pak byla třídnická hodiny, kde mohlo každé dítě sdílet své starosti, radosti, popřípadě se na cokoliv ptát.

Na Montessori pedagogice si nejvíce vážím partnerského přístupu. Káťa má vždy možnost volby
a spolurozhodování o svém denním či týdenním plánu i o dění ve třídě. Nikdy jí není nic nařizováno, nejede podle předně nalajnovaného rozvrhu nebo denního plánu. O všech věcech má možnost diskutovat a projevit svůj názor.

Jelikož je Kačka v sedmém ročníku, už jsme zlehka začali se školou i SPC řešit otázku, co bude po ukončení povinné školní docházky na základní škole. ZŠ nám nabídla možnost zůstat ve škole po dobu deseti let a SPC nám k příští návštěvě (jaro 2024) připraví seznam škol v našem okolí, kde by bylo možno se vzděláváním pokračovat.

Jelikož je Kačka velmi společenská a komunikativní, doufáme, že se nám podaří nalézt školu, kterou by mohla navštěvovat a posléze se uplatnit někde v sociální oblasti.

*Možná to zní jako pohádka, ale celé je to o tom, že jsme měli štěstí na třídní učitelku, která je i speciální pedagožkou. Byla s Kačkou v prvním trojročí a pak s ní přešla i do druhého trojročí. I v této škole je několik pedagogů, se kterými nemáme dobrou zkušenost a vzdělávání je boj (neučí Kačku, ale její sourozence). A pokud se u někoho objevila nutkavá myšlenka, že to musí v soukromé škole stát majlant, tak ráda zveřejním, že školné platíme měsíčně 2.500 Kč + obědy a to je vše. Neplatíme učebnice, sešity, asistenta ani další pomůcky.

 

maminka Katka