Covid-19 a PIMS-TS

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covid-19 u dětí

V pediatrii se objevilo nové závažné onemocnění – syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covid-19 u dětí (PIMS-TS). Projeví se několik týdnů po expozici koronaviru SARS-CoV-2. Podstatou nemoci je opožděná aberantní imunitní odpověď u disponovaných dětí, která vede k rozvoji vaskulitidy a postihne především myokard, ale může se rozvinout do multiorgánového selhání. V České republice byl větší výskyt PIMS-TS zaznamenán od poloviny listopadu, v návaznosti na vrchol druhé vlny epidemie. Další nové případy zaznamenáváme na prahu roku 2021, které již souvisejí s tzv. „třetí vlnou“ covid-19.

Naštěstí se PIMS netýká zatím ani jednoho z dětí s Williamsovým syndromem, které Covid-19 dosud prodělaly, nicméně je dobré být připravený…
  • Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádala 18. 12. 2020 webinář o diagnostice a terapii syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s covid-19 (PIMS-TS). Odborníci z 2. LF UK a FN Motol a lékaři z FN Hradec Králové sdíleli poznatky o etiopatogenezi, diagnostice a terapii tohoto závažného onemocnění. Záznam webináře najdete zde.
  • Doporučený postup České pediatrické společnosti ČLS JEP pak zde (v pdf).