2017 11 Apo 1

APO ALUMNI

Pacientská akademie, to je edukační projekt určený pro česká pacientská sdružení a spolky snažící se přispět k řešení jejich hlavních problémů a umožnit lépe hájit práva i potřeby pacientů. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

CÍLE APO:

  • Podpořit nezávislost českých pacientských organizací.
  • Umožnit jejich dlouhodobý rozvoj.
  • Naučit je efektivněji získávat prostředky z různých českých i evropských zdrojů.
  • Zkvalitnit jejich prezentační a vyjednávací dovednosti.
  • Využití PR a sociálních médií.
  • Budování kapacit.

Spolek Willík se Pacientské akademie účastní již od počátku, tj. od roku 2012. Na závěr každého ročníku se koná slavnostní zakončení – letos se APO ALUMNI IV konalo 13. prosince 2017 pod záštitou senátorky Milady Emmerové v Senátu ČR. Za spolek Willík se zúčastnil František Hába. Děkujeme za možnost být součástí tohoto výborného projektu.

www.pacientskaakademie.cz

 

2017 11 Apo 2
2017 11 Apo 2
2017 11 Apo 3
2017 11 Apo 3
2017 11 Apo 4
2017 11 Apo 4

2017 11 Apo 5